Frans Baldacchino

 

 

Frans Baldacchino, imlaqqam il-Budaj hu ghannej popolari hafna f’Malta. Tebagh il-gabra ta’ poeziji Mriezaq ta’ Mohhi. Ipprezenta l-ghana tieghu kemm Malta kif ukoll barra.

 
© Malta Poetry u Poezija Plus. All right reserved.
Designed & Developed by AZcreations 79 288 487